Το έργο ΠΑΝΟΠΤΗΣ αφορά στη δημιουργία μίας τεχνολογικής πλατφόρμας και υποδομής για την υποστήριξη του εκσυγχρονισμού της εφοδιαστικής αλυσίδας η οποία θα αντιμετωπίζει τα προβλήματα της υφιστάμενης κατάστασης και θα επιτρέπει την παροχή υπηρεσιών για την ενίσχυση της ταυτοποίησης, της ιχνηλασιμότητας και της Ποιότητας Προϊόντων Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής με αξιοποίηση σύγχρονης τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών.

Το έργο προέκυψε από την πραγματική ανάγκη και επιθυμία τους για: βελτίωση της ορατότητας των προϊόντων στην αλυσίδα εφοδιασμού, αναβάθμιση της ασφάλειας των προϊόντων τους και για την προσφορά εξατομικευμένων υπηρεσιών στους καταναλωτές ώστε να βελτιωθεί η αγοραστική τους εμπειρία.
Βασικοί στόχοι του έργου είναι:

  • Αυξημένη ασφάλεια τροφίμων & ποτών για τους καταναλωτές, όπου οι υπηρεσίες του έργου είναι «ασπίδα» ενάντια σε τυχόν αστοχίες της παραγωγής και της διανομής τροφίμων και ποτών
  • Καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών με αυτές τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που τους προσφέρει η πλατφόρμα του έργου
  • Βελτίωση διαδικασιών για τους εμπλεκόμενους στην αλυσίδα τροφίμων & ποτών
  • Βελτιωμένα, πιο ποιοτικά προϊόντα
  • Αυξημένη ποιότητα πληροφορίας για όλα τα στάδια του κύκλου ζωής των προϊόντων
  • Μείωση κόστους λόγω μείωσης ανακλήσεων/ επιστροφών προϊόντων με χαμηλή ποιότητα
  • Αυξημένη ευστοχία αποφάσεων με τη χρήση του συστήματος υποστήριξης αποφάσεων
  • Αύξηση μεριδίου αγοράς μέσω της προσφοράς καλύτερων υπηρεσιών προς τον καταναλωτή
  • Απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος